Kompletování 2018-02-07T14:03:33+00:00

Kompletování

Konstrukce

Na konci čepele je umístěný řap. 
Příčka je skrze vyseknutý otvor nasunuta na řap. Mimo to je v příčce vytvořeno osazení pro čepel v místě řapu. Příčka je na čepel nasazena pod tlakem. Na konci řapu je nasazena hlavice. Pro tento účel je v hlavici kovářsky vytvořen otvor. Konec řapu, který ční z hlavice, je roznýtován. Mezi hlavici a příčku je vloženo dřevo, které posléze tvoří rukojeť. Tato konstrukce je jednoduchá a přitom velice funkční a ověřena staletími. 

Konstrukce dvoudílné hlavice u mečů z období vikingů 

Konstrukce hlavice u těchto mečů se obvykle skládá ze dvou částí – horní příčka a hlavice. Horní příčku narazíme na řap a konec řapu nad horní příčkou roznýtujeme. Na horní příčku poté přiděláme hlavici pomocí dvou nýtků. Tato hlavice schová nýt. Jedná se o jednu z nejběžnějších konstrukcí této doby, nikoli však jedinou.

Rukojeť

Na jílce používáme kvalitní vysušené dřevo. Dřevo je opracováno do požadovaného tvaru a poté je omotáno lněným provázkem a nakonec potaženo kůží. Tato konstrukce zpevňuje rukojeť a prodlužuje její životnost. Je to jedna ze zdokumentovaných a historicky podložených konstrukcí. 

– Zpět –