Meč typu X z Mikulčic – hrob 280

Období: druhá čtvrtina 10. století
Naleziště: Mikulčice, hrob 280
Originál naleznete:

Pár informací k naší replice:
– oboustranné tupé ostří
– celková délka 94 cm
– délka čepele 80 cm
– šířka čepele 5 cm
– tloušťka čepele 5,5 mm
– bod vyvážení (CoG) 15 cm
– vibrační bod (CoP) 56 cm
– dřevěný jílec omotaný lněným provázkem a potažený kůží
– váha 1,16 kg

Náš meč má tupou čepel upravenou pro šerm.

Popis originálního meče připravený Davidem Stříbrným:

Představujeme meč z mikulčického hrobu 280. Hrob 280, ve kterém odpočíval robustní muž ve věku 40-60 let s mečem, ostruhami a zřejmě s nožem, byl objeven roku 1956 u základů II. kostela. V současné době se meč sestává ze čtyř fragmentů, ale před požárem mikulčického depozitáře roku 2007, kdy byl znatelně poničen, meřil nejméně 835 mm a vážil 810 g včetně fragmentů pochvy a pryskyřice použité při konzervaci.
Jílec odpovídá ranému Petersenovu typu X a Geibigovu kombinačnímu typu 12 (varianta 1). Jednodílná polokruhová a vysoce klenutá hlavice je 63 mm dlouhá, 32 mm vysoká a 18 mm tlustá. Rukojeť je dlouhá přesně 100 mm a u záštity měří 28 mm na šířku. Záštita je 118 mm dlouhá, 8,5 mm vysoká a 18 mm tlustá.

Ačkoli původní délku dvoubřité čepele kvůli odlomenému hrotu nebylo možné stanovit, jistě náležela ke Geibigovu typu 3. Ve zdokumentovaném stavu je 698 mm dlouhá a plynule se zužuje – u záštity je 52 mm široká, v nejvzdálenějším bodu čepele pak 35 mm. Žlábek je veden přímo od záštity, kde má šíři 24 mm, a zužuje se na šírku 14 mm. Po celé čepeli byl použit heterogenní materiál pohybující se na pomezí železa a oceli. Žlábek byl vyplněn panelem ze svářkového damasku. Čepel byla zřejmě nějakým způsobem zakalena.

V horní části čepele byly nalezeny dřevěné fragmenty pochvy bez textilní výstelky a textilního potahu.
Meče z Mikulčic lze s největší pravděpodobností datovat do 9. století. Hned šest mečů z této lokality má čepele delší než 830 mm, což je před 10. stoletím unikátní. Meč z hrobu 280 mohl k těmto mečům patřit, ale s ohledem na zachovaný stav bohužel nemůžeme soudit. Ve srovnání s ostatními meči z Mikulčic dosahuje meč z hrobu 280 spíše průměrné kvality.

Doporučená literatura:
Geibig, A. (1991). Beiträge zur morphologischen Entwicklung des Schwertes im Mittelalter: eine Analyse des Fundmaterials vom ausgehenden 8. bis zum 12. Jahrhundert aus Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland. Neumünster.
Košta, J.- Hošek, J. (2014). Early Medieval Swords from Mikulčice Studien zum Burgwall von Mikulčice, Band X. Brno.
Petersen, J. (1919). De Norske Vikingesverd: En Typologisk-Kronologisk Studie Over Vikingetidens Vaaben. Kristiania.