Meč typu XII, 2, I z Boskovice

Období: druhá čtvtina 10. století
Naleziště: údajně získán z prostor někdejších městských lázní v Boskovicích
Originál naleznete: kolekce sbírek Muzea Boskovicka v Boskovicích, inv. č. A 5942

Popis:
– oboustranné tupé ostří
– celková délka 100,6 cm
– délka čepele 84,5 cm
– šířka čepele 5,5 cm
– tloušťka čepele u záštity 7 mm
– tloušťka čepele u špice 2,3 mm
– pod roznýtovaným řapem je zdobená podložka
– bod vyvážení (CoG) 9 cm
– vibrační bod (CoP) 58 cm
– dřevěný jílec omotaný lněným provázkem a potažený kůží
– v drážkách jsou vyleptány nápisy
– váha 1,67 kg

Naše replika má tupou čepel upravenou pro šerm. Dále jsou na požádání zákazníka upraveny některé rozměry.

Replika byla inspirována nálezem meče z kolekce sbírek Muzea Boskovicka v Boskovicích, inv. č. A 5942.

Podle dochovaných informací měl být meč údajně získán z prostor někdejších městských lázní.

Zbraň má celkovou délku 1060 mm. Čepel je dlouhá 845 mm a je dvousečná. Směrem k výraznému hrotu se plynule oboustranně zužuje z původních 65 mm u záštity. Podobně se snižuje i její tloušťka, která je u záštity 7 mm a u špice pak 2,3 mm.

Čepel je opatřena oboustranným širokým a hlubokým žlábkem, který je ukončený zhruba ve třech čtvrtinách celkové délky čepele. Čepel pokračuje v řap o délce 215 mm, šířka se směrem k hlavici oboustranně plynule parabolicky zužuje z původních 34 na 15 mm. Tloušťka se směrem k hlavici snižuje z 8 na 5 mm. Na řap je nasazena záštita obdélného, místy až kruhového průřezu s mírně rozšiřujícími se konci, tloušťka kolísá mezi 12–9 mm. Celková délka záštity je 190 mm. Na řap je nanýtována hlavice přibližně kruhového tvaru o průměru 51 mm, která se v profilu rozšiřuje směrem k řapu z původních 42 mm na 45 mm. Roznýtovaný konec řapu je podložen zdobnou podložkou. Celková hmotnost zbraně v dochovaném stavu je 1442 g, její těžiště bylo naměřeno zhruba ve vzdálenosti 175 mm od záštity.

Čepel se nejvíce blíží čepelím typu XII podle E. Oakeshotta, obecně jsou čepele tohoto typu datovány do rozmezí let 1170–1330. Záštita typu 2.

Doporučená literatura:
Archaeologia Historica_38-2013
Ewart Oakeshott – Records of the Medieval Sword, Boydell Press
Głosek Marian – Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w. Warszawa 1984