Meč typu Z dle Petersona

Období: rok 980-1050
Naleziště: Sollerön, Dalarna, Švédsko
Originál naleznete: Kulturhistoriska Museet, Stockholm

Popis:
– dvojsečná tupá čepel s drážkou
– celková délka 97 cm
– délka čepele 80 cm
– šířka čepele 5 cm
– tloušťka čepele 5,7 mm
– bod vyvážení (CoB) 12 cm
– bod vibrací 55 cm
– dřevěný jílec omotaný lnem a potažený zdobenou kůží
– váha (tupá) 1,35 kg

Rekonstrukce originálního meče dle hrobového nálezu: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/5d/64/89/5d64892d4e6d1c255a3beef27c9160c6.jpg

Meč je přizpůsoben požadavkům zákazníka. Můžeme snadno rozpoznat rozdíly mezi originálem v délce a šířce čepele a délce rukojeti (poznámka: délka jílce u originálů nebývá příliš dlouhá,  jak můžete vidět na obrázku).

Čepel je obecně používaný typ Geibig 4. Čepel na obrázku je tupá, vhodná pro šermíře.

Zvláštností je pěti-laločná hlavice meče s očima a ohnutá specificky tvarovaná příčka směrem ke špici meče. Tento charakter je typický pro typ Z dle typlologie Petersena. Mezi horní příčkou a hlavicí je zdobný spirálový drát.

Speciální díky patří:
1. Peterovi Johnssonovi, který s námi konzultoval základní rozměry a poskytl nám obrázek originálního meče pro srovnání.
2. Roman Král & David Stříbrný (Marobud) & Petr Florianek, kteří nám pomohli s vyhledáním detailů a fotek k originálnímu meči.
3. Julien Journeau, který nám poskytl informaci, ve kterém muzeu můžete originál vidět.

Zdroj:
Fedir Androshchuk „Viking swords“