Projekt Dilectio 2017-12-29T22:48:16+00:00

© Art meč – projekt „Dilectio“

design mečířství ElGur, rok 2014

Inspirace: životní příběh zákazníka 
© Design: Swordmakery ElGur

Popis:

– dvojsečná ostrá čepel s drážkou
– celková délka 95 cm
– délka čepele 80 cm
– šířka čepele u záštity 4,5 cm
– tloušťka čepele u záštity 6 mm
– taušírovaná hlavice Oakeshott I
– bod vyvýžení (CoG) 7 cm
– dřevěný jílec omotaný kůž s měděnými kroužky
– váha (ostrá) 1,3 kg
– zdobeno stříbrem, gránáty a mědí

Motto:
„Pro co jiného stojí zato pozvednout meč? Pro co jiného než pro obranu lásky? Přeji jim, ať jsou jejich pilíře rovnováhy pevné a ochraňují tak jejich štěstí…“

Galerie

 

Úvodem

Meč byl objednán jako svatební dar a jeho zrození provázela nelehká cesta – můj rozvod. Chvílemi jsem pochyboval, že jej dokončím a musím poděkovat zákazníkovi za pochopení mé situace a za jeho trpělivost.

Jak jsem tento meč tvořil, co mě inspirovalo, z čeho jsem vycházel?

Kromě své práce se hodně zajímám o fotografii a při jejím studiu mě nadchla symbolika, která se v umění využívá odedávna. Každé dílo se skládá z formy a obsahu. Dříve jsem se soustředil jen na formu – řemeslnou část tvorby – ale již nějakou dobu jsem si pohrával s myšlenkou využít toto médium i pro obsahovou stránku.

Když mě kontaktoval zákazník se svou představou, hned jsem se nadchnul a věděl, že teď je ta správná chvíle. Zákazník si přál meč, který se nemusel opírat o nějaký konkrétní meč z historie, naopak.

Meč je sám o sobě silný symbol. Nejen v příbězích je spjat s archetypy a svou silou je částečně definuje. Když uslyšíme „meč“, můžeme pociťovat určité chvění. Slovo, jehož obsah působí až někde z hlubin našeho podvědomí.

Protože jsem chtěl meč vytvořit na míru zákazníkovi, musel jsem nejdříve zjistit něco o tom, co má rád, co ho charakterizuje. Meč měl být nejen pro něj, ale i pro jeho budoucí ženu. Zákazník má rád tulipány, jeho budoucí žena zase květy čínské třešně. Jeho budoucí žena pochází stejně jako květy, které si zvolila, z velké dálky, až z Číny.

Z pohledu symboliky je červený tulipán symbolem pro vyjádření lásky. Nevím, zda to byla u klienta uvědomělá volba, tato krásná květina je původem z Číny. Čínská třešeň je zase spojována s ženskou krásou, ženskostí nebo láskou.

Připravil jsem návrh základních proporcí meče dle požadavků zákazníka. Meč sám o sobě je jednoduchý, funkční. Na připravený základní návrh jsem začal postupně tvořit zdobení. Na hlavici jsem do centra umístil z jedné strany její symbol a ze strany druhé symbol jeho. Stejně jako jakoukoli minci tvoří rub i líc a jedno bez druhého nemůže existovat.

V životě nás drží tři pilíře rovnováhy: je to rodina, práce, přátelé a koníčky. Proto jsem kolem hlavního symbolu umístil po třech květinách jako symbolech těchto pilířů. Pokud tyto tři květy spojíme, dostaneme rovnostranný trojúhelník.

Trojka z pohledu symboliky je také brána za první skutečné číslo. Číslo tři má v sobě počátek, průběh i závěr. Nebo též zrození, život a smrt. Minulost, přítomnost a budoucnost. Otce, matku, dítě…

A protože je v partnerském vztahu důležitá souhra a vzájemné doplňování, umístil jsem na kolmice k vzniklým stranám na odvrácenou stranu hrotu vždy po jednom květu partnera jako symbol pilířů druhé strany. Propojením těchto dalších tří květů vznikne trojúhelník a oba pak společně tvoří šesticípou hvězdu, hexagram, v jejímž středu je jednou on a jednou ona.

Hexagram je považován také za symbol makrokosmu, duševní síly, od sebe neoddělitelné mužské a ženské energie.

Květy jsem umístil i na příčku. A na příčce je též vyobrazeno moře jako symbol dálek, které mezi sebou mají. Ať už se jedná o dálky zeměpisné či kulturní. Ač je dálka velká, přece k sobě nalezli cestu. Moře je vyobrazeno stříbrnou linkou, která je spojuje.

Květy jsou vytvořeny v případě tulipánů z mosazi a v případě květů čínské třešně ze stříbra. Všechny jsou ručně řezané a pak ručně pilované a leštěné.

Linky spojující květy jsou tvořeny stříbrným drátkem a jsou do hlavice a příčky zasazeny technikou taušírování. Tedy nejprve je do železného podkladu odrytá drážka a poté je do drážky vklepán stříbrný drátek. Na závěr je vše přeleštěno.

Hlavice i příčka jsou namodřeny ohněm.

Ze symboliky barev modrá v Číně přináší požehnání z nebe. V Evropě zase značí klid, touhu, věrnost, jemné city, oddanost, spokojenost…

Květy jsou na meč přinýtovány malými nýtky, kromě květů na hlavici, nad jílcem a pod hlavicí.

Závěrem
Je to jeden z prvních mečů, který jsem kompletně navrhoval. Při dolaďování návrhu jsem použil zajímavou metodu od Petera Johnssona, kterého jsem měl tu čest potkat osobně na jednom sympoziu, kde měl o své metodě krásnou přednášku. Blíže se na jeho metodu můžete podívat na jeho stránkách:

http://www.peterjohnsson.com/higher-understanding-and-deep…/.

http://www.peterjohnsson.com/the-soborg-sword/.