Katalog – speciální tréninkové meče

Období: 1580–1620
Naleziště: neznámé
Originál naleznete: Landesmuseum, Curich

Cvičný meč, meč, či jak se nám zachovalo jen na jediném zobrazení v Maximiliánově průvodu – Paratschwerdt.

Dnes již víme, že k výcviku šermu se tradičně používaly cvičné zbraně. Dochovalo se nám několik originálů. Meč, který si můžete zakoupit, vznikal postupně za spolupráce cechu Sv. Michaela v čele s šermířským mistrem Petrem Matouškem http://www.cechsvmichaela.cz/ a mečířem Janem Motyčkou.