Katalog – Meče – projekty

Design mečířství ElGur, rok 2016

Inspirace: životní příběh zákazníků
© Design: Swordmakery ElGur

„Po přečtení jednotlivých životních příběhů, které popisují seznámení a vývoj společné cesty, jsme se rozhodli pro vytvoření dvou mečů a jedné pochvy. Meče symbolizují partnery. Jedna pochva spojuje dva meče, dvě části v jeden celek a dochází k prolnutí obou.“

Design mečířství ElGur, rok 2014

Inspirace: životní příběh zákazníka 
© Design: Swordmakery ElGur

Motto:
„Pro co jiného stojí zato pozvednout meč? Pro co jiného než pro obranu lásky? Přeji jim, ať jsou jejich pilíře rovnováhy pevné a ochraňují tak jejich štěstí…“