Meč typu E1 2018-02-07T10:38:35+00:00

Meč typu E1 dle Petersona

Galerie

Období: druhá čtvrtina 10. století
Naleziště: mohyla C-15 v ruském Gnězdovu
Originál naleznete:

Popis originálního meče připravený Davidem Stříbrným:

Představujeme kompletní meč nalezený roku 1874 v mohyle C-15 v ruském Gnězdovu. Mohyla je datována do druhé čtvrtiny 10. století. Meč byl zabodnutý do země poblíž urny s pozůstatky kremace. Meč je dlouhý 98,8 cm. Jílec náleží k Petersenovu typu E, konkrétněji k variantě E1.
Hlavice je tvořena dutou podstavou a korunou, které jsou k sobě pro zpevnění připojeny dvěma kolíčky. Výška podstavy činí 2,2 cm, zatímco výška koruny je 5,7 cm. Postava je dlouhá 8,4 cm a 0,9 cm tlustá. Rukojeť dosahuje délky 8,8 cm. Záštita je 10,9 cm dlouhá, 2,2 cm vysoká a 3,1 cm tlustá. Hlavice i záštita jsou zdobené 1,5-2 mm širokými jamkami umístěnými v šachovnicovém rozestupu. Na postavě a záštitě tvoří jamky devět řad. Mezi jamkami na hlavici a záštitě můžeme nalézt nekompletní vertikální stříbrnou tausii s hustotou 25 drátků na centimetr. Koruna byla rozdělena do tří polí pomocí splétaných stříbrných drátků. Na spodní straně podstavy a na obou stranách záštity můžeme najít párové výstupky, zasazené do 1,5-2 mm širokých jamek a obklopené dekorativními jamkami v počtu 4-5 kusů. Význam tohoto není přesně znám, zřejmě jde o imitaci nýtů či o výstupky původně sloužící k uchycení dekorativních plíšků.
Čepel je dlouhá 82 cm. U záštity dosahuje šířky 6,4 cm a tloušťky 0,5 cm. Na čepeli můžeme najít značky vyrobené z jednoduchých železných prutů; na jedné straně čepele se nachází nápis +ULFBERH+T, na druhé straně čepele spatřujeme vertikální linie a spirály.

Doporučená literatura:
Androshchuk, F. (2014). Viking swords: Swords and Social Aspects of Weaponry in Viking Age Societies. Stockholm.
Kainov, S. Yu. (2012). Swords from Gnёzdovo. In: Acta Militaria Mediaevalia VIII, pp. 7-68.
Petersen, J. (1919). De Norske Vikingesverd: En Typologisk-Kronologisk Studie Over Vikingetidens Vaaben. Kristiania.

Obecný popis mečů typu E naleznete zde:
https://www.facebook.com/pg/swordmakery.elgur/photos/?tab=album&album_id=1253398568070333

Pár informací k naší replice, která je inspirovaná výše popsaným mečem:
– oboustranné tupé ostří
– celková délka 96 cm
– délka čepele 79 cm
– šířka čepele 5,5 cm
– tloušťka čepele 5,5 mm
– hlavice i příčka jsou zdobeny důlky
– hlavice je zdobena splétanými stříbrnými drátky
– bod vyvážení (CoG) 9 cm
– vibrační bod (CoP) 55 cm
– dřevěný jílec omotaný lněným provázkem a potažený kůží
– váha 1,56 kg

Náš meč má tupou čepel upravenou pro šerm.